D

Năng lực

NĂM

KINH NGHIỆM QUẢN LÝ

NĂM THÀNH LẬP

CHUYÊN GIA CỐ VẤN

NHÂN VIÊN

CÔNG TRÌNH ĐÃ XÂY DỰNG

DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG

ĐỐI TÁC 

NHÀ CUNG CẤP

 

Lĩnh vực hoạt động

TƯ VẤN THIẾT KẾ

QUẢN LÝ DỰ ÁN

XÂY DỰNG

MÔ PHỎNG 

KIẾN TRÚC
NỘI THẤT
QUY HOẠCH
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
NĂNG LƯỢNG VÀ GIÓ
DỰ ÁN

© 2023 by MQB. Proudly created with Balance Design Office & Construction